25. september 2013

Fraværende med afbud

 

Peter Lindholt Jessen,

Fraværende uden afbud

 

 

75. Godkendelse af dagsorden

 

Der sættes et ekstra punkt på som nr. 80 –   revisionsprotokollat.

 

76. Meddelelser

 

Rigtig godt arrangement med Kathrine Lilleør. Der var i   alt 122 deltagere.

 

Der kommer arkæologisk tilsyn i næste uge i forhold til   kapeludvidelsen.

 

Valg til provstiudvalget. Der er ikke kommet en liste, så   valget fra opstillingsmødet er det nye provstiudvalg.

 

Fra bygningsudvalget: der lægges klinker på trappen ved Østergade   5 samt males vinduer.

Der males vinduer på Kirkehelle 3. Mangler ved soklen på   præstegården undersøges af bygningssagkyndig.

 

77. Debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og   moderne styringsstruktur for folkekirken. Stillingstagen til et evt.   høringssvar. Høringsfrist d. 31. oktober 2013

Link til debatoplægget:

http://miliki.dk/kirke/folkekirken/folkekirkens-styringsstruktur/

 

 

Debatoplægget blev drøftet. Evt. høringssvar drøftes på   næste møde.

78. I forbindelse med dette års udløb af aftalen har   Centrovice beslutte at ophøre med udarbejdelse af regnskab for kirkekasser.

Drøftelse af den fremtidige betjening på området.

 

Det besluttes at der arbejdes videre med en løsning vedr.   varetagelse af regnskabsfunktion..

79. Udmelding fra Assens provsti vedr. ligning 2014.

Bilag medsendes.

 

Taget til efterretning

80. Revisionsprotokollat

 

Godkendt

81. Eventuelt

 

Forespørgsel vedr. etablering af den gamle kirkesti til   Magtenbølle samt pilgrimstur i efteråret. Det drøftes videre på et senere   møde.

 

Menighedsrådet bakker op om et arrangement med ”syng efter   højskole sangbogen” ved Rie.

 

82. lukket møde

Klagesag

 

Sagen behandlet.

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst