25. september 2013 kl. 19.00

Fraværende med afbud

 

 

Fraværende uden afbud

 

 

75. Godkendelse af dagsorden

 

 

76. Meddelelser

 

 

77. Debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og   moderne styringsstruktur for folkekirken. Stillingstagen til et evt.   høringssvar. Høringsfrist d. 31. oktober 2013

Link til debatoplægget:

http://miliki.dk/kirke/folkekirken/folkekirkens-styringsstruktur/

 

 

 

78. I forbindelse med dette års udløb af aftalen har Centrovice   beslutte at ophøre med udarbejdelse af regnskab for kirkekasser.

Drøftelse af den fremtidige betjening på området.

 

 

79. Udmelding fra Assens provsti vedr. ligning 2014.

Bilag medsendes.

 

 

80. Eventuelt

 

 

81. lukket møde

Klagesag

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst