28. august 2013 kl. 19.00

Fraværende med afbud

 

Niels Jørgen Fjord, Peter Lindholt Jessen, Karin Dahm   Mortensen

Fraværende uden afbud

 

 

69. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

70. Meddelelser

 

Budgetsamråd i Assens provsti. Som det ser ud på nuværende   tidspunkt er der ikke reduktion i forhold til det ønskede budget.

Det fremsendte forslag om et fælles regnskabskontor blev   ikke mødt med den store interesse, men provstiudvalget vil fortsat arbejde   for et samarbejde.

Opstillingsmøde til provstiudvalg og stiftsråd.

Provstiudvalget blev udvidet til 8 personer + 1 præst +   provsten. Hans Peder Christiansen blev Vissenbjerg sogns repræsentant i   provstiudvalget.

 

Der bliver 30 til udflugten for menighedsråd og ansatte   til Christiansfeld og Gråsten.

 

71. Udtalelse vedr. ansøgning om dispensation til bygning   af 3 altaner.

 

Det er menighedsrådets vurdering at den ansøgte tilbygning   ikke har betydning for kirken.

 

72. Forslag om køb af transportabelt lydanlæg

 

Der er enighed om, at der skal indkøbes et transportabelt   lydanlæg.

 

73. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

74. Lukket møde: Menighedsrådet har behandlet mail fra   børneklubben.

 

Menighedsrådets tidligere beslutning fastholdes

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst