Dagsorden fra den 28. august 2013 kl. 19.00

Fraværende med afbud

 

 

Fraværende uden afbud

 

 

69. Godkendelse af dagsorden

 

 

70. Meddelelser

 

 

71. Udtalelse vedr. ansøgning om dispensation til bygning   af 3 altaner på det gamle rådhus.

 

 

72. Forslag om køb af transportabelt lydanlæg

 

 

73. Eventuelt

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst