7. august 2013

Fraværende med afbud

 

Jette West, Lykke Rasmussen, Peter Lindholt Jessen

Fraværende uden afbud

 

 

62. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

63. Meddelelser

 

Tak for en god friluftsgudstjeneste.

 

Orientering om indkaldelse til opstillingsmøde til provstiudvalg   d. 27. august kl. 19.00 i kantinen på Vestfyns Handelsgymnasium   langbygårdsvej 6, 5620 Glamsbjerg.

Tilmelding til Jytte inden d. 19. august.

 

Fyens Stifts Menighedsrådsforening indkalder til debatmøde   vedr. oplæg om en ny struktur d. 26. august kl. 19.00.

 

Der ligger en godkendelse af skitseforslaget til udbygning   af kapellet med nogle beskrevne forudsætninger. Der arbejdes videre med   projektet.

 

Fra kommunikationsudvalget: Der foreligger et tilbud fra   Folkebladet på en fast rubrik hver 2. uge på en ¼ side. Første gang den 1.   uge af september.

 

64. Stillingtagen til indstilling fra aktivitetsudvalget   vedr. børneklub

 

Indstilling fra aktivitetsudvalget er: at samarbejdet   omkring lokaler og økonomi med børneklubben stoppes. Vi er enige med klubben   i, at vi står meget langt fra hinanden og at samarbejdet har brugt mange   kræfter og timer, uden at det er blevet bedre af den grund.

 

Menighedsråd godkendte aktivitetsudvalgets indstilling.

 

65. Indkøb af gravemaskine til kirkegården

 

Godkendes

66. Stillingtagen til fortsættelse af hyggecafeen samt   brugerbetaling

 

Menighedsrådet er enigt om, at hyggecafeen skal fortsætte.

Brugerbetaling fastsættes til: 15 kr.

 

67. Budgetopfølgning for l. halvår 2013

 

Godkendt

68. Eventuelt

 

Foredrag med Kathrine Lilleør d. 24. september

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst