Dagsorden fra den 7. august 2013 kl. 19.00

Fraværende med afbud

 

 

Fraværende uden afbud

 

 

62. Godkendelse af dagsorden

 

 

63. Meddelelser

 

 

64. Stillingtagen til indstilling fra aktivitetsudvalget   vedr. børneklub

 

 

65. Indkøb af gravemaskine til kirkegården

 

 

66. Stillingtagen til fortsættelse af hyggecafeen samt   brugerbetaling

 

 

67. Budgetopfølgning for l. halvår 2013

 

 

 

 

 

68. Eventuelt

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst