24. april 2013

Fraværende med afbud

 

Jette Poulsen, Karin Dahm Mortensen

Fraværende uden afbud

 

 

49. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

50. Meddelelser

 

Der er kommet en afgørelse fra Stiftet vedr. renovering af våbenhusets tag. Forslaget er godkendt med nogle vilkår, som er beskrevet.

 

Der har været afholdt et møde med interessenterne for ”det gamle rådhus”.vedr. brug af lokalerne. Samtidig blev der aftalt ca. 2 årlige møder for at koordinere de forskellige arrangementer.

 

Fra personalet: der afholdes førstehjælpskursus for alt personale d. 14. maj.

 

51. Forslag til budget 2014

Bilag udleveres på mødet

 

Forslaget blev gennemgået og godkendt.

52. Samarbejde med borgerkulturforeningen vedr. brug af ”det gamle rådhus”

 

Menighedsrådet bemyndiger kordegnen til at indgå aftale om det praktiske samarbejde med borger/kulturforeningen

 

53. Fra kirkegårdsudvalget ligger der et forslag om oprettelse af 2 handicap parkeringspladser.

 

Forslaget blev godkendt

54. Eventuelt

 

På næste møde startes 1 time før, hvor der bliver en gåtur på kirkegården, hvor Jørgen vil fortælle om fremtidige planer

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst