Dagsorden fra den 29. maj 2013 kl. 19.00

Fraværende med afbud

 

Niels Jørgen Fjord 

Fraværende uden afbud

 

 

55. Godkendelse af dagsorden

 

 

56. Meddelelser

 

 

57. Kvartalsrapport for første kvartal 2013 til Godkendelse

 

 

58. Kommunikation – opfølgning på mødet d. 15. maj 2013

 

 

59. Stillingtagen til licitation på udskiftning af tag på våbenhuset

 

 

60. Til godkendelse: skitseprojekt for kapel incl. belægning og kirkesti

 

 

61. Stillingtagen til ansøgning om midler til indspilning/indsyngning at alle salmerne i salmebogen.

 

 

61. Eventuelt

 

 

 

En time før mødet, dvs. kl. 18.00 er der rundvisning på Kirkegården, hvor Jørgen vil fortælle om fremtidige planer
Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst