Fraværende med afbud

 

 

Fraværende uden afbud

 

 

49. Godkendelse af dagsorden

 

 

50. Meddelelser

 

 

51. Forslag til budget 2014

Bilag udleveres på mødet

 

 

52. Samarbejde med borgerkulturforeningen vedr. brug af ”det gamle rådhus”

 

 

53. Eventuelt

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst