27. marts 2013

Fraværende med afbud

 

Bente Kristensen, Jette Poulsen, Niels Jørgen Fjord, Peter Lindholt Jessen.

Suppl: Jette Mikkelsen og Annette Sørensen

Fraværende uden afbud

 

 

40. Godkendelse af dagsorden

 

 

41. Meddelelser

 

Fra 1. april skal der tælles hvor mange der deltager i kirkegangen, både gudstjenester samt kirkelige handlinger. Det skal indsendes til stiftet en gang om året i maj måned

 

Søndag d. 24. marts var der afskedsgudstjeneste med provst Jakob Hvidt i Assens

Fra aktivitetsudvalget:

Aftale om foredrag ved Biskop Tine Lindhardt 12. februar 2014

Aftale om foredrag ved  Kathrine Lilleøre d. 24. september

Bygningsudvalget:

Våbenhuset: færdigt udbudsmateriale er sendt til godkendelse i stiftet.

Facade på sognelokalerne – afventer tilbagemelding fra Assens kommune om det videre projekt.

 

42. Regnskab 2012 til godkendelse

 

Godkendt

43. Stillingtagen til forslag fra aktivitetsudvalget om et møde mellem menighedsråd, bibliotek og borger/kulturforeningen.

 

Det drøftes at invitere alle med interesse i det gamle rådhus og sognelokalerne, dvs. udover de nævnte inviteres Lions samt Lokalhistorisk forening med.

Forslag, at der deltager 2 personer fra hver organisation. Forslag til dato: 17. april 15.30

Fra menighedsrådet deltager Rie Fast, Lars Petersen og Karin Dahm Mortensen.

Rie Fast indkalder til mødet

 

44. Fortsat drøftelse af kommunikation

 

Drøftet

45. Stillingtagen til forslag fra Peter vedr. konsulentbistand til analyse af kommunikationsbehov

 

Det besluttes at tage en konsulent på til analyse.

Forslag: en eftermiddag for menighedsråd og personale

46. Udflugt for menighedsråd og ansatte

 

Det besluttes, at der afholdes udflugt i september/oktober.

Lykke Rasmussen og Bente Kristensen samt en fra kirkegården arrangerer udflugten.

47. Udtalelse i sag vedr. ansøgning om dispensation til opførelse af mindre tilbygning til Terrariet.

 

Menighedsrådet har ingen indvendinger mod tilbygningen.

48. Eventuelt

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst