27. marts 2013 kl 19.00

Fraværende med afbud

 

Bente Kristensen, Jette Poulsen, Niels Jørgen Fjord, Peter Lindholt Jessen.

 

Fraværende uden afbud

 

 

40. Godkendelse af dagsorden

 

 

41. Meddelelser

 

 

42. Regnskab 2012 til godkendelse

Bilag

 

 

43. Stillingtagen til forslag fra aktivitetsudvalget om et møde mellem menighedsråd, bibliotek og borger/kulturforeningen.

 

 

44. Fortsat drøftelse af kommunikation

 

 

45. Stillingtagen til forslag fra Peter vedr. konsulentbistand til analyse af kommunikationsbehov.

Bilag

 

 

46. Udflugt for menighedsråd og ansatte

 

 

47. Eventuelt

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                  Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                   Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                       Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                  Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                       Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                     Sognepræst