27. februar 2013

Fraværende med afbud

 

 

Fraværende uden afbud

 

 

36. Godkendelse af dagsorden

 

godkendt

37. Meddelelser

 

Møde i menighedsrådsforeningen: drøftelse af ændring af opstillings metode til distriktsforeningen.

Evaluering af valgforsøg: forslag at der fremover bliver valgforsamling der er metoden.

 

Brev fra biskop Tine Lindhardt blev uddelt.

 

Afskedsgudstjeneste ved Provst Jakob Hvidt d. 24. marts kl. 14.00 i Assens.

 

Møde i stiftet med Rørup menighedsråd. Aftalen med Rørup menighedsråd vedr. pasning af kirkegården samt kirketjeneste ophører pr. 28. februar 2013. 

 

Det gamle rådhus: der arbejdes fortsat på en aftale med borger/kulturforeningen.

 

Kontaktperson: der har været afholdt det årlige medarbejdermøde. Jytte blev genvalgt som medarbejder repræsentant i menighedsrådet.

Der er fin aktivitet på kursusområde.

 

Den årlige kirkegårdskonference d. 20. mats 2013 kl. 8.30 – 16.00 på Nyborg Strand. Tilmelding til Jørgen Pedersen.

 

 

38. opfølgning på temadagen

Bilag eftersendes

 

Dagen blev oplevet positiv og givende. Forslagene bliver bearbejdet videre i udvalgene.

39. Kommunikation - drøftelse

 

Emnet blev drøftet. Alle bedes sende forslag til emner, hvor vi har brug for kommunikation, til Jytte indenfor 14 dage, så der kan opbygges et idekatalog til fortsat drøftelse.

 

40. Studiekreds vedr. de store religioner

 

Aktivitetsudvalget arbejder videre med det. Peter kommer med et oplæg d. 12. marts

 

 

 

41. Folkekirkens nødhjælp indsamling d. 10. marts til kl. 14.

 

Indsamlere bedes tilmelde sig hos Jytte på kirkekontoret. Foreløbig har Hans Peder, Rie og Lars tilmeldt sig samt nogle af konfirmanderne.

 

 

42. Stillingtagen til udformning af facaden

 

Forslag til udformning af facade blev fremlagt.

Det blev besluttet at anvende den grå farve svarende til skifferen på siderne. Udhænget males hvid på undersiden. Der opsættes skilte med lys på. Formanden for bygningsudvalget aftaler det endelige med Assens kommune.

 

43. Eventuelt

 

Der er kirkekaffe d. 1.søndag i hver måned.

44. Næste møde

Onsdag d. 27. marts 2013 kl. 19.00

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst