27. februar 2013 kl. 19.00

Fraværende med afbud

 

 

Fraværende uden afbud

 

 

36. Godkendelse af dagsorden

 

 

37. Meddelelser

 

 

38. opfølgning på temadagen

Bilag medsendes

Kopi foreligger på mødet, for dem der ønsker det.

 

 

39. Kommunikation – emne fra visionsdagen til drøftelse

 

 

40. Studiekreds vedr. de store religioner

 

 

41. Folkekirkens nødhjælp indsamling d. 10. marts til kl. 14.

 

 

42. Stillingtagen til udformning af facaden

 

 

43. Eventuelt

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst