30. januar 2013 kl. 19.00

Fraværende med afbud

 

 

Fraværende uden afbud

 

 

26. Godkendelse af dagsorden

 

 

27. Meddelelser

 

 

28. Revisionsprotokollat til beholdningseftersyn

 

 

29. Visionsseminar for menighedsråd og ansatte d. 10. februar 2013.

 

Forslag til program medsendes som bilag

 

 

30. Stillingtagen til tilbud på regnskabsføring. Der er 3 tilbud:

Centrovice: 68.750 kr. + moms

Kirkeadm.: ca. 85.000 kr. inkl. moms samt indskud på 25.000 kr.

Visma: 102.000 kr. + moms

 

 

31. Stillingtagen til renovering af facade på sognelokalerne. Se referat fra bygningsudvalg

 

 

32. Stillingtagen til procedure for renovering af taget på våbenhuset. Se referat fra bygningsudvalg.

 

 

33. Stillingtagen til forslag fra kirkegårdsudvalget vedr. udbygning af kapel.

Se referat fra kirkegårdsudvalget.

 

 

34. stillingtagen til ændring af vedtægter for udvalget for kirkelige aktiviteter. Oversigt over nuværende aktiviteter eftersendes.

 

 

35. Eventuelt

 

 

 

 

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst