11. december 2012

Fraværende med afbud

 

Niels Jørgen Fjord

Suppl. Jette Mikkelsen

Fraværende uden afbud

 

 

17. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

18. Orientering om kirkens økonomi

Kvartalsrapport fra 3. kvartal godkendt

 

19. Orientering fra møde med Fyns stift samt nationalmuseet d. 5. december.

 

Formanden refererede fra mødet. Når referatet kommer skriftligt, oversendes det til bygningsudvalget.

 

20. Stillingtagen til renovering af taget på våbenhuset.

 

Der er udarbejdet et notat fra den byggesagkyndige – vedlægges som bilag til referatet.

Bygningsudvalget overtager de videre foranstaltninger.

 

21. Stillingtagen til evt. fortsættelse af hyggecafeen hver torsdag

 

Fortsætter uændret i det nye år.

22. Stillingtagen til tilbud på regnskabsførelse fra Centrovice

 

Der skal tages tilbud ind fra andre udbydere.

23. Bethesda vedr. parkeringsforhold.

 

Der ønskes en gennemgang fra kirkens parkeringsplads til Bethesda.

Sagen overgives til kirkegårdsudvalget

 

24 . Fastsættelse af mødedatoer og tidspunkter for menighedsrådsmøderne i 2013

 

Sidste onsdag i hver måned kl. 19.00. Undtagen juli og december måneder.

25.  Eventuelt

 

Menighedsrådets hjemmeside – www.menighedsråd.dk – blev kort gennemgået. Menighedsrådets officielle postkasse ligger på Den digitale arbejdsplads,(DAP) hvor menighedsrådsmedlemmer kan logge ind med Nem ID.

 

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst