11. december 2012 kl. 16.30

Fraværende med afbud

 

 

Fraværende uden afbud

 

 

17. Godkendelse af dagsorden

 

 

18. Orientering om kirkens økonomi

 

 

19. Orientering fra møde med Fyns stift samt nationalmuseet d. 5. december.

 

 

20. Stillingtagen til renovering af taget på våbenhuset.

 

 

21. Stillingtagen til evt. fortsættelse af hyggecafeen hver torsdag

 

 

22. Stillingtagen til tilbud på regnskabsførelse fra Centrovice

 

 

23. Fastsættelse af mødedatoer og tidspunkter for menighedsrådsmøderne i 2013

 

 

24.  Eventuelt

 

 

 

 

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst