27. november 2012

Referat fra det konstituerende møde d. 27. november 2012

 

Fraværende med afbud

 

Rie Fast,

Suppl. Jette Mikkelsen

Fraværende uden afbud

 

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

godkendt

2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed

 

Alle er godkendt

 

3. Underskrivelse af erklæring

 

Alle blev underskrevet

4. Valg af formand

 

Hans Peder Christiansen

5. Valg af næstformand

 

Roald Falk

6. Valg af kirkeværge

 

Niels Jørgen Fjord

7. Valg af kasserer

 

Niels Jørgen Fjord

8. Valg af kontaktperson

 

Rie Fast

9. Valg af byggesagkyndig

 

Lars Von Stensen Bach

10. Valg af underskriftberettiget

 

Formand og næstformand

11. Valg til kulturudvalget

 

Rie Fast, Ulla Bang Larsen, Bente Kristensen, Lars Petersen Lykke Rasmussen, Karin Dahm Mortensen, Peter Lindholt Jessen

 

12. Valg til kirkegårdsudvalget

 

Jette West, Jette Poulsen, Ulla Bang Larsen,  Hans Peder Christiansen

 

13. Valg til bygningsudvalget

 

Roald Falk, Jette Poulsen, Hans Peder Christiansen, Lars Petersen

 

14. Valg til valgbestyrelsen – herunder valg til formand for valgbestyrelsen

 

Hans Peder Christiansen - formand, Roald Falk, Jette West

15. tid og sted for 1. møde i funktionsperioden

 

Tirsdag d. 11.december 16.30

16. Eventuelt

 

 

 

 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst