27. november 2012 kl. 17.30

Fraværende med afbud

 

Rie Fast,

Fraværende uden afbud

 

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

 

2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed

 

 

 

3. Underskrivelse af erklæring

 

 

4. Valg af formand

 

 

5. Valg af næstformand

 

 

6. Valg af kirkeværge

 

 

7. Valg af kasserer

 

 

8. Valg af kontaktperson

 

 

9. Valg af byggesagkyndig

 

 

10. Valg af underskriftberettiget

 

 

11. Valg til Kirke/kulturudvalget

 

 

12. Valg til kirkegårdsudvalget

 

 

13. Valg til bygningsudvalget

 

 

14. Valg til valgbestyrelsen – herunder valg til formand for valgbestyrelsen

 

 

15. tid og sted for 1. møde i funktionsperioden

 

 

16. Eventuelt

 

 

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Roald Falk

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Ulla Bang Larsen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Lars Lindhardt Petersen

 

 

 

Bente Magna Kristensen                                                Niels Jørgen Fjord

 

 

 

Rie Fast                                                                          Lykke Yvonne Rasmussen

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst