25. september 2012

Fraværende med afbud

 

Ejlif Bertelsen

Fraværende uden afbud

 

 

47. Godkendelse af dagsorden

 

 

48.  Meddelelser:

 

 

 

49. Godkendelse af revisionsprotokollatet 2011

Bilag

 

 

50. Godkendelse af halvårsregnskab 2012

 

 

51. Endelig ligning budget 2013

Bilag

 

 

52. Stillingtagen til takster 2013. Forslag: taksterne fortsætter uændret tillagt den officielle fremskrivningsprocent

 

 

53. Stillingtagen til igangsætning af renovering af tagrygningen på kirken

 

 

54. Tilmelding til bispevielse. Der kan deltage 2 menighedsrådsmedlemmer fra hvert sogn.

 

 

55. Stillingtagen til forslag fra kulturudvalget:

Cafeformiddag for pensionister i sognelokalerne.

 

 

56. Eventuelt

 

 

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Jørgen Bladt

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                        Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst