26. juni 2012

Fraværende med afbud

 

Peter Lindholt Jessen

Fraværende uden afbud

 

 

39. Godkendelse af dagsorden

 

Et ekstra punkt 45

40.  Meddelelser:

 

Orientering om bispevalget blev omdelt.

 

Orientering om første møde i valgbestyrelsen. Der afholdes valgforsamling (valg til menighedsråd) d. 11. september

 

Ansøgning om midler til Vissenbjerg kirkes sangprojekt. Der er søgt om midler til hørelære, ekstra soloundervisning samt en pianist til koncerterne.

 

Fra kontaktpersonen - Der er ansat en underviser til juniorkonfirmander til efteråret – Rie Lykke Aagaard.

 

Fra kirkeværgen – der er faldet rykningsmørtel ned fra kirkens tagrygning. Der indhentes et tilbud på renovering.

 

 

41. Stillingtagen til TDC scale til Vissenbjerg kirke.

Folkekirken har indgået en ny aftale, som giver mulighed for væsentligt lavere udgifter til telefoni

Vores nuværende udgifter er på ca. 30.000 kr. pr år. Dette beløb ville kunne reduceres med ca. 12.000 kr. pr. år.

 

Godkendt

42. Forslag om undersøgelse af mulighed for en ekstra dør i kirken.

 

Det besluttes at igangsætte en undersøgelse af mulighed for en ekstra dør.

43. Opfølgning på den husstandsomdelte udgivelse af kirkebladet.

 

Det forlyder, at ikke alle husstande har modtaget kirkebladet. Det præciseres til distributør, at kirkebladet skal ud til alle husstande

 

44. Drøftelse af Nyhedsbrev på hjemmesiden

 

Vi arbejder videre med det. Der bliver skrevet et stykke til Folkebladet vedr. at det nu er muligt at tilmelde sig det elektroniske nyhedsbrev.

 

  

45. Stillingtagen til igangsætning af ansøgning om midlet til handicaptoilet fra tilgængelighedspuljen.

 

Det blev besluttet at bede en arkitekt om at udarbejde ansøgning om midler til handicaptoilet fra tilgængelighedspuljen.

46. Eventuelt

 

 

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Jørgen Bladt

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                        Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst