26. juni 2012

Fraværende med afbud

 

Peter Lindholt Jessen

Fraværende uden afbud

 

 

39. Godkendelse af dagsorden

 

 

40.  Meddelelser:

 

 

41. Stillingtagen til TDC scale til Vissenbjerg kirke.

Folkekirken har indgået en ny aftale, som giver mulighed for væsentligt lavere udgifter til telefoni

Vores nuværende udgifter er på ca. 30.000 kr. pr år. Dette beløb ville kunne reduceres med ca. 12.000 kr. pr. år.

 

 

42. Forslag om undersøgelse af mulighed for en ekstra dør i kirken.

 

 

43. Opfølgning på den husstandsomdelte udgivelse af kirkebladet.

 

 

44. Drøftelse af Nyhedsbrev på hjemmesiden

 

 

45. Eventuelt

 

 

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Jørgen Bladt

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                        Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst

 

 

 

p>