29. maj 2012

Fraværende med afbud

 

Maj Nørgaard

Supl. Birthe Jacobsen

Fraværende uden afbud

 

 

33. Godkendelse af dagsorden

 

Ekstra punkt 41 tilføjes dagsorden

34.  Meddelelser:

 

Fra kulturudvalget: der vil fortsat være støtte til børneklubben.

Forslag om oprettelse af en samtalegruppe over spørgsmål vedr. kristendommen. Bliver sat på dagsordenen på næste møde.

Der bliver etableret en salmemaraton i Assens provsti, hvor alle salmerne bliver sunget i provstiets kirker i løbet af 2½ år. Der vil senere blive annonceret med datoer.

Fra kirkegårdsudvalget: indvielse af den nye urnekirkegård på søndag d. 3. juni i forbindelse med gudstjenesten.

 

35. Oplæg vedr. børnekor i Assens provsti ved Finn Pedersen

 

Orientering om projektet. Menighedsrådet har afsat 10.000 kr. i indeværende år.

36. Stillingtagen til Takstregulativ for benyttelse af Vissenbjerg kirke

 

Godkendt

37. Budget 2013

 

Ingen bemærkninger - godkendt

38. Ændring af § 32 i kirkegårdsvedtægten.

 

Godkendt

39. stillingtagen til ændring af kommissorium for kunstudvalget.

 

Godkendt

40. Stillingtagen til udbygning af kapellet.

 

Der kan arbejdes videre med projektet. Det skal undersøges om der kan etableres kølefaciliteter i samarbejde med Assens provsti. Forslaget  sendes tilbage til udvalget til videre bearbejdning

 

41. Stillingtagen til elektronisk nyhedsbrev

 

Godkendt

42. Til drøftelse.

  • Status på bispevalg.
  • Status på menighedsrådsvalg

 

 

 

38. Eventuelt

 

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Jørgen Bladt

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                        Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst