29. maj 2012

Fraværende med afbud

 

 

Fraværende uden afbud

 

 

33. Godkendelse af dagsorden

 

 

34.  Meddelelser:

 

 

35. Oplæg vedr. børnekor i Assens provsti ved Finn Pedersen

 

 

36. Stillingtagen til Takstregulativ for benyttelse af Vissenbjerg kirke

bilag eftersendes

 

 

37. Budget 2013

 

 

38. Ændring af § 32 i kirkegårdsvedtægten.

Den ny urnekirkegård

 

 

39. Fra kulturudvalget ligger der forslag til ændring af kommissorium for kunstudvalget.

 

 

40. Fra kirkegårdsudvalget ligger der forslag til udbygning af kapellet.

 

 

41. Til orientering og drøftelse.

  • Status på bispevalg.
  • Status på menighedsrådsvalg

 

 

 

42. Eventuelt

 

 

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                Jørgen Bladt

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                        Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst