10. april 2012

Fraværende med afbud

 

Ib Olstad, Peter Lindholt Jessen

Fraværende uden afbud

 

Maj Nørgaard

20. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

21.  Meddelelser:

 

Orientering om det videre forløb vedr. det gamle rådhus.

Der er en vandskade i køkkenet i præstegården, er under udredning.

 

22. Stillingtagen til valgforsøg til menighedsrådsvalget.

 

Der indsendes en dispensationsanmodning til at indgå i valgforsøg nr. 2 – Valgforsamling med ventil.

 

23. Stillingtagen til brugsret af 8 parkeringspladser for besøgene i Bethesda

 

Det besluttes at give tilsagn ombrugsret til 8 parkeringspladser til Bethesda

24. Eventuelt

 

På næste møde tages takstregulering for kirken op til evaluering.

Kirkegårdsudvalg foreslår en kirkegårdsvandring samt gennemgang af det gamle rådhus for menighedsråd samt personale d. 26.april. kl. 18.00

Udflugt udvalg: Jette Anker, Ingrid P, Lis.

 

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                               Jørgen Bladt

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                     Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                       Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                    Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst