10. april 2012

Fraværende med afbud

 

 

Fraværende uden afbud

 

 

20. Godkendelse af dagsorden

 

 

21.  Meddelelser:

 

 

22. Stillingtagen til valgforsøg til menighedsrådsvalget.

 

 

23. Stillingtagen til brugsret af 8 parkeringspladser for besøgene i Bethesda

 

 

24. Eventuelt

 

 

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                                 Jørgen Bladt  

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                   Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                        Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                           Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                      Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                     Sognepræst