28. februar 2012

Fraværende med afbud

 

Ejlif Bertelsen

Fraværende uden afbud

 

 

10. Godkendelse af dagsorden

 

 

11.  Meddelelser:

 

 

12. Kommunikationsudvalgets forslag til drøftelse vedr. kirkebladet.

Bilag. Udvalgets arbejdsnotat samt tilbud fra one2one og Folkebladet

 

 

13. Til drøftelse. Invitation fra Kirkefondet til at deltage i et projekt – lokal kirkeudvikling

 

 

14. Regnskab 2011 til godkendelse

 

 

15. Regnskab for gravstedslegat til godkendelse

 

 

16. Der skal tages stilling til indkøb af gravemaskine og trailer til kirkegård

 

 

17. Status vedr. ”det gamle rådhus”

 

 

18. Eventuelt

 

 

 

Lukket møde:

 

 

19. Stillingtagen til det videre forløb på det gamle rådhus

 

 

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                               Jørgen Bladt

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                     Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                       Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                    Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst