31. januar 2012

Fraværende med afbud

 

 

Fraværende uden afbud

 

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

 

2.  Meddelelser:

 

 

3. Stillingtagen til revisionsprotokollat

 

 

4. Orientering om foreløbig regnskabs opgørelse for 2011

 

 

5. Stillingtagen til ændring, således at udvalgenes kompetence svarer til budgetansvaret.

 

 

6. Høringssvar vedrørende Betænkning 1527

Bilag – Høringssvar fra Fyens Stifts Menighedsrådsforening.

 

 

7. I forbindelse med salg af Bethesda, skal der tages stilling til aktiviteter i Bethesda, som har forbindelse med kirken.

 

 

8. Folkekirkens nødhjælp – indsamling d. 4. marts 2012

 

 

9. Eventuelt

 

 

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                               Jørgen Bladt

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                     Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                       Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                    Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst