29. november 2011

Fraværende med afbud

 

 

Fraværende uden afbud

 

 

59. Godkendelse af dagsorden

 

 Godkendt

60.  Meddelelser:

 

Ny betænkning nr. 1527 vedr. provstestillingen og provstiets funktion. Invitation til debatmøde medsendes med dagsordenen.

Tilmelding til Jytte inden d. 15. december 2011

61. Valg af formand

 

Hans Peder Christiansen

62. Valg af næstformand

 

Jørgen Bladt

63. Valg af kirkeværge

 

Ejlif Bertelsen

64. Valg af kasserer

 

Jette West

65. Valg af kontaktperson

 

Rie Fast

66. Valg af bygningssagkyndig

 

Lars Von Stensen Bach

67. Valg af en person der er tegningsberettiget sammen med formanden

 

Jørgen Bladt

68. Stillingtagen til indkøb af tøj til korpigerne.

 

Det besluttes at der indkøbes en tunika samt tørklæde. Tøjet opbevares i kirken og vaskes af kirken.

69. Stillingtagen til indkøb af kopimaskine. Der er indhentet 3 tilbud, som fremlægges på mødet.

 

Det besluttes at indkøbe Ricoh kopimaskine.

70. Eventuelt

 

Bethesda er blevet solgt.

Gospel koret vil fremover øve i sognelokalerne.

Det nye kirkeblad blev uddelt samt den nye stiftsbog 2011

 

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peder Christiansen                                               Jørgen Bladt

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                     Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                       Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                    Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst