29. november 2011

Fraværende uden afbud

 

 

Fraværende med afbud

 

 

59. Godkendelse af dagsorden

 

 

60.  Meddelelser:

 

Ny betænkning nr. 1527 vedr. provstestillingen og provstiets funktion. Invitation til debatmøde medsendes med dagsordenen.

 

61. Valg af formand

 

 

62. Valg af næstformand

 

 

63. Valg af kirkeværge

 

 

64. Valg af kasserer

 

 

65. Valg af kontaktperson

 

 

66. Valg af bygningssagkyndig

 

 

67. Valg af en person der er tegningsberettiget sammen med formanden

 

 

68. Stillingtagen til indkøb af tøj til korpigerne.

 

 

69. Stillingtagen til indkøb af kopimaskine. Der er indhentet 3 tilbud, som fremlægges på mødet.

 

 

70. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peter Christiansen                                                Jørgen Bladt

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                  Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                     Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                       Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                    Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                    Sognepræst