25. oktober 2011

Fraværende med afbud

 

Ib Olstad, 

Fraværende uden afbud

 

 

50. Godkendelse af dagsorden

 

 

51.  Meddelelser:

 

 

52. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2010

Bilag medsendes

 

 

53. Budget 2012 til godkendelse

 

 

54. Budgetopfølgning pr. 30/9 2011

Bilag eftersendes og vil ligge i print til mødet.

 

 

55. Der skal tages stilling til nye vedtægter for kirkegården

Bilag medsendes og vil ligge i print til mødet

 

 

56. Godkendelse af nye kirkegårdstakster

Bilag medsendes

 

 

57. Stillingtagen til udskiftning af salmebøger

 

 

58. Stillingtagen til udskiftning af kopimaskine

 

 

Eventuelt

 

 

Lukket møde

 

 

59. Forslag om at menighedsrådet optager forhandling med Assens kommune om køb/leje af den del af det gamle rådhus, der støder op til menighedsrådets nuværende lokaliteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peter Christiansen                                                  Jørgen Bladt  

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                   Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                        Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                           Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                      Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                     Sognepræst