30. august 2011

Obs! mødet starter kl. 18.00

 

Fraværende med afbud

 

Bolette Jørgensen, Karin Dahm Mortensen

 

Fraværende uden afbud

 

 

42. Godkendelse af dagsorden

 

 

43.  Meddelelser:

 

 

44. Godkendelse af halvårsregnskabet 2011

Bilag

 

 

45. Landsforeningen for menighedsråd har foreslået forsøg med 2 nye valgformer til menighedsrådsvalget i 2012. Landsforeningen ønsker at vide, om der er forhåndsinteresse for forsøgene hos menighedsrådet. Svarfrist 15. september 2011.

Bilag

 

 

46. Evaluering af visioner

Bilag

 

 

 

47. Tidspunkt for næste menighedsrådsmøde.

Den 27. september er der koncert med Vestfyns koret kl. 19.00 i kirken. Det foreslås derfor, at menighedsrådsmødet afholdes kl. 17.00

 

 

 

48. Eventuelt

 

 

49. Lukket møde kl. 17.30

Indstilling fra bygningsudvalget og kirkegårdsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peter Christiansen                                                Jørgen Bladt 

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                   Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                      Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                        Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                     Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                     Sognepræst