26. april 2011

Fraværende med afbud

 

 

Fraværende uden afbud

 

 

32. Godkendelse af dagsorden

 

 

33.  Meddelelser:

 

 

34. Honorering af kontaktperson

 

 

35. Regnskab 2010 til godkendelse

 

 

36. Legatregnskab til godkendelse

 

 

37. 1. Kvartalsregnskab 2011

 

 

Eventuelt

 

 

Lukket møde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peter Christiansen                                                 Jørgen Bladt 

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                   Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                       Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                         Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                      Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                     Sognepræst