Menighedsrådet

Menighedsrådet holder møde den sidste onsdag i hver måned kl. 19.00 i sognelokalerne - dog undtagen i juli og december måned.

Dagsorden og referat

Dagsorden og referater finder du her på hjemmesiden, samt i våbenhuset og på opslagstavlerne.