29. marts 2011

Fraværende med afbud

 

Ib Olstad, Bolette Jørgensen

Suppl. Bent Povlsen, Ulla Larsen

Fraværende uden afbud

 

 

25. Godkendelse af dagsorden

 

 Godkendt

26.  Meddelelser:

 

Fra Kirke-kulturudvalget: udvalget har fået nyt navn til: Vissenbjerg Kirkes Kulturudvalg.

Oversigt over aktiviteter i 2011 blev uddelt og indholdet drøftet.

Udvalget foreslår, at der igen i år arrangeres en udflugt for menighedsråd og personale.

 

Fra Kirkegårdsudvalget: alle fra kirkegården har været til kirkegårdskonference på Nyborg Strand – en rigtig god og givtig konference.

 

27. Godkendelse af regnskab 2010

 

Godkendt

28. Godkendelse af åbningsbalance for 2011

 

Godkendt

29. eventuelt

 

Ældreudflugten er ændret til d. 15. juni.

Lukket møde

 

 

30. Kontaktpersonens opgaver

 

En del af de personaleledelsesmæssige opgaver uddelegeres til kordegnen. Det politiske ansvar ligger fortsat hos menighedsrådet/kontaktperson.

31. Opfølgning på budgivning af rådhussalen

Bilag medsendes

Der er kommet afslag på tilbuddet som er sendt fra Vissenbjerg menighedsråd til Assens kommune.

 

 

 

 

 

 

 


 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peter Christiansen                                                 Jørgen Bladt 

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                   Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                       Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                         Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                      Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                     Sognepræst