29. marts 2011

Fraværende med afbud

 

Ib Olstad

Fraværende uden afbud

 

 

25. Godkendelse af dagsorden

 

 

26.  Meddelelser:

 

 

27. Godkendelse af regnskab 2010

 

 

28. Godkendelse af åbningsbalance for 2011

 

 

29. eventuelt

 

 

Lukket møde

 

 

30. Kontaktpersonens opgaver

 

 

31. Opfølgning på budgivning af rådhussalen

Bilag medsendes

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peter Christiansen                                                 Jørgen Bladt 

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                   Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                       Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                         Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                      Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                     Sognepræst