22. februar 2011

Fraværende med afbud

 

Maj Nørgaard, Peter Lindholt Jessen, Ib Olstad

Jette Anker.

Som suppleant var mødt: Bent Povlsen og Birthe Jacobsen

Fraværende uden afbud

 

 

18. Godkendelse af dagsorden

 

 Godkendt

19.  Meddelelser:

 

  • Taksterne for 2011 er godkendt af Assens provsti
  • Onsdag d. 2. februar 2011 var der brandsyn på Vissenbjerg kirke. Vurderingen ved brandsynet var – tilfredsstillende.
  • Tirsdag d. 1. marts er der jubilæumsreception for provst Jacob Hvidt.
  • Forårsmøde i Fyns stifts menighedsrådsforening d. 12. marts.
  • Den 3. april er der fernisering/kunstudstilling i sognelokalerne efter gudstjenesten
  • Den 4. maj er der oplæg til pilgrimsvandring
  • Den 29. maj er der pilgrimsvandrng

 

20. Der skal tages stilling til forslag fra ældreudvalget ang. udflugt for pensionister i maj måned

Bilag medsendes

 

Forslaget godkendt. Gruppen arbejder videre med udflugten.

21. Der er modtaget en anmodning fra KLF om der må lægges et antal faktakort i våbenhuset d. 27. februar.

 

Det må gerne lægges faktakort i våbenhuset d. 27. februar.

22. eventuelt

 

Folkekirkens Nødhjælp har landsindsamling d. 13. marts. Konfirmanderne er involveret i indsamlingen. Alle bedes melder sig som indsamlere til kirkekontoret, da der også er behov for indsamlere med bil.

 

Lukket møde

 

 

23. Opfølgning på altersølv

 

Restbeløbet inkl. ekstra arbejde betales jf. tilbud af 24. juni 2010 til endelig og fuld afregning.

 

24. Opfølgning på budgivning af rådhussalen

Bilag: notat fra advokat

 

Der afholdes et møde mellem Assens kommune og menighedsrådet vedr. menighedsrådets bud d. 2. marts.

Hans Peder Christiansen, Ejlif Bertelsen og advokaten deltager

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Underskriftsblad:

 

 

 

 

Hans Peter Christiansen                                                 Jørgen Bladt 

Formand                                                                         Næstformand

 

 

 

Jette Poulsen                                                                   Bolette Jørgensen

 

 

 

 

Jette West                                                                       Maj Nørgaard

Kasserer

 

 

 

Ib Olstad                                                                         Ejlif Bertelsen

                                                                                       Kirkeværge

 

 

 

Rie Fast                                                                          Jette Anker Hansen

Kontaktperson

 

 

 

Peter Lindholt Jessen                                                      Karin Dahm Mortensen

Sognepræst                                                                     Sognepræst