Velkommen til Vissenbjerg Kirke

 

Reception

I anledning af Karin Dahm Mortensens 25 års præstejubilæum.

Fredag d. 1. decemberer det 25 år siden, at Karin Dahm Mortensen tiltrådte stillingen som sognepræst i Vissenbjerg.

Jubilæet markeres ved en reception i Bethesda, Vestergade 8

  1. 1. december kl. 13.00 – 15.30.

Alle er velkomne

 

Juniorkonfirmander

Juniorkonfirmandundervisning er et frivilligt og gratis tilbud, hvor børnene bliver introduceret til vores lokale kirke og kristendommen, med fortællinger fra bibelen, sang og leg.

Start tirsdag d. 24. oktober kl. 14.30 - 16.00 i alt 6 tirsdage eftermiddage og slutter af med at medvirke ved en gudstjeneste 1. søndag i advent, d. 3. december 2017 kl. 16.00 efter juletræstændingen ved biblioteket. Læs her

 

Lidt om kirken...

Vissenbjerg Kirke er Fyns største og højst beliggende landsbykirke placeret 114,15 m over havet midt i Vissenbjerg Sogn.  Omkring 1150 blev der her rejst en trækirke med en lille apsis af sten i romansk stil.  Trækirken blev dog allerede omkring år 1200 erstattet af en bygning af rå kampesten og tilhuggede kvader, hvilket stadig kan ses i dele af nordmuren.  
Læs mere om kirken her.

Information fra Vissenbjerg Kirke

Menighedsrådsmøde onsdag d. 29. november 2017 dagsorden

Syng dig glad i Sognelokalerne i Vissenbjerghver fredag kl. 10.30 – 12.00. Kaffe 10 k

Nyt indlæg under Ord til eftertanke

Arbejdet med Gudstjenesten.

Et essay om gudstjeneste og liturgi af Peter Lindholt Jessen

Hyggecafeen hver torsdag kl. 10.30 - 12.00. Alle er velkomne. 
Kaffe og brød 15 kr.

Sognetur.

 Vissenbjerg til Wittenberg uge 15 2018 – mandag – fredag.

Sognepræst Peter Lindholt Jessen arrangerer en sognetur til Wittenberg. Læs her

Program

 

 Nyheder til konfirmander

Læs her

Alle konfirmander SKAL tilmelde sig dette særskilte nyhedsbrev.

 

Babysalmesang.

Nyt hold starter onsdag d.10. januarkl. 10.30 i Vissenbjerg kirke læs her

Kommende aktiviteter og Gudtjenester

Her finder du oversigten med alle fremtidige aktiviteter  i Vissenbjerg Kirke.