Konfirmationsforbederelse hold 8B

                                                                                                                                                                   Vissenbjerg Præstegård 23.02.17

 

Nyhedsbrev nr. 5 2017

Glædelig forår – så sagte kommer!

 Kære alle konfirmander og forældre i 8 C/U

 Vi ses på onsdag den 1. marts kl. 8 i kirken – det er aftalt med skolen. Vi får besøg af nogle unge volontører(frivillige) fra Folkekirkens Nødhjælp, som har rejst og boet i små landsbyer i  bl.a. Afrika. De vil give os indtryk af hvordan mennesker lever der og hvad kristendom betyder ”derude”. Det varer til ca. kl. 11, hvor I spiser jeres medbragte mad og drikker. Der vil være lidt frugt og saft om formiddagen.

 Efter frokost er der salmesang og koncert med Kirstine og Eva. Vi skal bla. synge nogle af konfirmand salmerne. Det bliver en fin dag. Vi slutter ca. kl. 14.

 Husk – Konfirmand weekend 1. og 2. april:

lørdag kl. 9 – 15, vi mødes i sognelokalerne, spiser lidt morgenmad og skal planlægge påske, gudstjeneste og vandre i Vissenbjergene, så tag fornuftig tøj til krop og fod på.

 søndag kl. 9 – ca. 12. Gudstjeneste kl. 10 og efterfølgende orientering om konfirmationen den 13. maj - også for forældre/værger naturligvis.

 NB Er der 2 -3 forældre der vil lave Burger-bar lørdag middag kl. 12? 

                                                                                 kontakt mig plje@km.dk/6447111

Jeg køber ind og l laver burgerne. Det tager ca. 2 timer fra kl. 11 – 13 og plejer at være meget hyggeligt.

 Så er det Påske og der er rig lejlighed til at gå i kirke og blive klog på påsken og fortrolig med gudstjenesten, hvis I mangler nogle kirkegange! Man må gerne gå i kirke andre steder – Rom, Barcelona, Lissabon og Glamsbjerg fx

 Der er generalprøve på konfirmationen tirsdag den 9. maj kl. 13.30 – 15.

Tak for opmærksomheden                                                                                                         venligst Peter Lindholt Jessen

 

 

 

 

 

 

Konfirmand nyhedsbrev 4 2016 – 17                              Vissenbjerg Præstegård  12. jan. 2017

Kære konfirmander og forældre

Godt Nytår!

Som lovet i nyhedsbrev 3 dec. sender jeg her en lille opfølgning med præciseringer vedr. de 4 forestående og nedenstående konfirmand forberedelsesarrangementer i 2017, frem til generalprøven tirsdag den 9. maj 13.30 – 15 og konfirmation lørdag den 13. maj kl. 10

  1. Konfirmand-event tirsdag den 31. jan. kl. 17 – 20.45.

Vi mødes ved Sognelokalerne, Vestergade 4 A kl. 17, hvor busser vil køre os til Domkirken, Sct. Knuds i Odense, hvor vi skal deltage et Luther-konfirmand event sammen med flere hundrede konfirmander. Vi skal vandre rundt til 4 – 5 stationer og udsættes for lidt af hvert – på en gode måde. Der bliver lidt at spise på turen. Vi er hjemme igen ved Sognelokalerne ca. 20.45.

Der er naturligvis mødepligt. I tilfælde af nødvendig afbud kontaktes undertegnede.

  1. Temadag: Livets mangfoldighed – Onsdag den 8. februar kl. 8 – 14 – husk madpakke.

Vi mødes til morgensamling i kirken kl. 8, derefter lidt morgenmad og introduktion til dagen. På tre hold – a, b, c/u – besøges 3 stationer: ”Poetisk værksted”, ”Bibel og Videnskab”, ”Terrariets liv”. Der sluttes af med en mangfoldig koncert i kirken ved Eva og Kristine.

  1. Temadag: Indblik i verden – Onsdag den 1. marts kl. 8 – 14 – husk madpakke.

Vi får besøg af unge volontøre,r som har rejst og boet i bl.a. Afrika. De giver os et udblik til andre livsvilkår i verden.  Evt. Film.

  1. Konfirmand lørdag den 1. april kl. 9 - 15: Vi skal vandre i ”Vissenbjergene” og planlægge og forberede Gudstjenesten til Maria Bebudelses dag søndag kl. 10.

Måske kan vi få nogle forældre til at lave burgere til os til frokost?!

Husk at skrive også denne dag i kalenderen. Den er en del af forberedelsen til konfirmationen.

Ellers frisk mod i det nye år – Husk at gå i kirke og føre jeres kirkegangsjournal, så I har styr på det.

Peter Lindholt Jessen

 

 

 

Konf. nyhedsbrev 3 2016-17                                               Vissenbjerg Præstegård dec. 2016

 

Kære konfirmander og forældre/værger

Tak for 2016. Tiden flyver afsted. I dag tirsdag skal vi have juleafslutning og Ulla og Connie har bagt julekage til os. Det bliver hyggeligt.

Det har været spædende at lære jer at kende. Jeg lærer altid noget nyt i mødet med jer! I er interesserede og nysgerrige og tager godt fra på rejsen i den ”nye verden” som kirke, gudstjeneste, salmebog og Bibel er for de fleste af jer. Jeg tror det er vigtigt at vide noget om hvad Kristendom er og hvad vi tror på!

Særligt har vi gjort en del ud af at være i ritualet – at kunne medvirke i en sammenhæng som er planlagt: tie stille, se lyset blafre på alteret, synge salmer med klang i stemmen, bede – tale med Gud, som en god ven, bede Fadervor og synge trosbekendelen. Ritualer er kropslige, dybe, bærende og poetiske. De har deres eget sprog, som går ud over og ofte uden om vores forstand og intellekt og henvender sig til dybe lag i os, erfaring og længsel. Kirkens liv – gudstjenesten er fyldt med ritualer. Dåb, altergang, konf. vielse, begravelser/bisættelser er sådanne ritualer, som er tusse gamle, fra før stenalder, bronzealder etc.

I det nye år 2017 bliver forberedelsen anderledes. Vi skal mødes en aften og 2 hele dage, samt en lørdag i foråret – lørdagen er ikke helt på plads.

I første omgang er det tirsdag den 31. jan. kl. 17 – 21, hvor vi deltager sammen med flere 100 andre konf. i en stor konf. event og Luther fejring i Odense. Vi køre i busser fra Sognelokalerne kl. 17, der er noget mad på turen.

Så har vi 1. temadag onsdag den 8. februar kl. 8 - 14: Livets mangfoldighed, sammen med Terrariet. Indblik. Det er aftalt med skolen. Vi mødes kl. 8 i sognelokalerne ti morgenmad og intro for dagen.  Husk madpakke.

Endelig i denne omgang er der 1. marts kl. 8 – 14, hvor vi bl.a. får besøg af unge volontører fra Folkekirkens nødhjælp som er boet og levet i Afrika. Udblik.

Husk at gå i kirke i julen. Se www.Vissenbjergkirker.dk – det er en del af konf. forberedelsen.

Der er masser af muligheder og man må gerne gå i kirke andre steder end Vissenbjerg.

Til slut ønskes I og jeres familier en glædelig jul og et godt nytår – Pax et bonum!    Peter Lindholt Jessen

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        Vissenbjerg Præstegård 6. okt. 2016

Udflugt med konfirmanderne

 Kirke – landskabstur – historie – kultur.

 Torsdag den 27. oktober tager vi en tur til Jylland og ser på kirker og landskaber. Konfirmanderne får en fornemmelse af hvordan landsbykirkerne ligger spredt på Fyn og op langs den ”fede pølse”  Tamdrup, Fx Klosterkirken i Horsens og Købstadskirken, Vor Frelser, endelig når vi frem til den jyske hovedby ved Aros udløbet.

Kristendom er en fortælling, en historie, kultur.

I Vikingetiden ca. o. år 900 blev Danmark inddelt i sogne. Et sogn var det område, hvor man sognede, søgte, til kirke fra. Der er ca. 2000 sogne i DK. Der blev bygget trækirker, for det var det materiale man byggede med, inden man lærte at bruge sten og stenkirkerne blev bygget, ca. 1500 stk. mellem 1150 og 1250. Også i Vissenbjerg har der været en trækirke – en stavkirke ved helligkilderne. 

Vi skal sådan en stavkirke ved Moesgård ved Århus.

Danmark blev inddelt i Bispedømmer. Århus og ja Odense og Ribe selvfølgelig var blandt de første, måske har Tamdrup kirke ved Horsens, som vi kører forbi på vejen været en domkirke. I hvert fald skal vi se og får en rundvisning i Sct. Clements Kirke, Domkirken i Århus, som fra Vikingetiden har været de søfarendes kirke.

Inden da skal vi ned i det ældste kirkerum i Norden. Kryptkirken i Vor Frue kirke og mærke stemningen og se en kopi af Åby Krucifikset, fra 1100 som viser den sejrende Kristus. Den Jesus, som gennem Popo, overbevidste bl.a. Kong Harald Blåtand om kristendommens styrke og fortrængte de gamle myter om Odin og Thor, som siden jernalderen havde givet forståelse og sprog/fortællinger til livet.

Tidsplan – ret til ændringer

  1. 8.00 Afgang fra sognelokalerne, Vestergade 4,/parkeringspladsen ved biblioteket kl. 8.00

Kl. ca. 10 Stavkirken v. Moesgård, hvor vi får en sandwich og en juice

  1. 11.30 – 12 Kryptkirken i Vor Frue

12.30 – 13.15. Domkirken med rundvisning i 2 hold.

13.15 – 14.30. ”Fri leg”, hvor konf. selv sørger for lidt mad. De skal have en skilling med. 

Vi voksne sidder på en cafe og venter.

14.30 afgang hjem fra aftalt plads

  1. 16 hjemkomst til sognelokalerne.

Venligst  - Vi glæder os

Karin 64471006/kdmo@km.dk                         Peter 64471111/plje@km.dk

 

Vissenbjerg Præstegård 23. aug. 2016

Kære vordende konfirmander – forældre/værger i Vissenbjerg Sogn

Konfirmanderne indbyder hermed til forberedelse og konfirmation i 2016-17. Konfirmationen finder efter planen sted lørdag den 13. maj kl. 10.

Konfirmationsforberedelsen er indføring i og nærmere bekendtskab med protestantisk kristendom som den udleves i Folkekirken i Vissenbjerg.

Indsigt i religion/kristendom er vigtig for at kunne begå sig i verden, rejse, bo, leve med og mellem andre mennesker.

Konfirmationsforberedelsen er et møde med os i kirken, præst, personale – men først og fremmest den kristendom som er og har været grundlag for vores måde leve på historisk, kulturelt og religiøst i mange hundrede år i Danmark. Vi glæder os til mødet. Velkommen!

Er du i tvivl om konfirmation er noget for dig, fx fordi du ikke er døbt, eller tilhører en anden religion, er du også velkommen til at deltage og så finde ud af det og bliver klogere.

Vi mødes til forberedelse 1. gang tirsdag den 27. sept. Kl. 13.30 – 20 i sognelokalerne, Vestergade4 A.

Der vil være noget at spise og drikke. Du møder bare op – glad!

Der er indskrivning til konfirmation ved Høstgudstjenesten søndag den 25. sept. Kl. 10

Indskrivningen finder sted umiddelbart efter gudstjenesten, hvor tilmeldings-blanketten medbringes og afleveres og vi hilser på hinanden. Er du forhindret eller vil snakke lidt mere kan du komme torsdag den 22. sept. I sognelokalerne kl. 16 – 18, hvor jeg vil være der.

Konfirmand og forældre forventes at deltage. Søskende og øvrig fam. er altid velkommen til gudstjeneste!

Der bliver konf. Introduktions-gudstjeneste søndag den 16. okt. Kl. 10 med efter følgende information om forberedelsen for forældre og konfirmand. Færdig ca. kl. 12.

Se i øvrigt nærmere på www.vissenbjergkirke.dk ,hvor man kan/skal holde sig orienteret om forberedelsen, ændringer og hvad der sker. NB. Både konfirmand og forældre skal tilmelde sig konf. Nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Er der spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte os.

Med venlige hilsner og på gensyn

Peter Lindholt Jessen, sognepræst T: 6447111 – E: plje@km.dk

Jytte Helming, kordegn T: 64471225 – E: jfd@km.dk