Konfirmationsforbederelse hold 8A og 8C

 

Nyhedsbrev februar 2017

 

Kære konfirmander og familie!

Hermed lidt praktiske oplysninger om vor fælles temadag på onsdag, 1. marts.

Samt information om temadage i april, for henholdsvis 8A og 8.C .

Sluttelig tiderne for generalprøver i uge 18, i maj, op til konfirmationsfesterne 12 maj  og 14. maj 2017.

 

Først om vor fælles temadag onsdag, 1.marts:

Vi mødes, alle 3 klasser, kl. 8.00 i sognelokalerne.

Vi får besøg af 3-4 unge volontørere/ frivillige fra Folkekirkens nødhjælps Karavane.

Disse unge har opholdt sig forskellige steder i verden. Og som optakt til deres besøg her i Vissenbjerg 1. marts, skriver de:

 ”Hvad gør man, hvis man har så få penge, at man skal vælge mellem at købe mad til familien – og medicin til mor, som er alvorligt syg? Eller hvad gør man, hvis valget står mellem mad og skolepenge til børnene?

 Heldigvis står danske familier sjældent med den slags umulige valg og dilemmaer, men ofte må familier i verdens fattigste lande vælge mellem det ene eller det andet.

 Det har knap 30 unge danskere oplevet på egen krop, mens de var ude som volontører med Folkekirkens Nødhjælp og Silkeborg Højskole. Her boede de hos fattige familier, tog del i det daglige arbejde og lyttede med, når familierne skulle beslutte, hvordan deres få penge skulle bruges.”

 Fra kl. 8.00 har vi altså besøg af disse unge, som slutter med en kort andagt i kirken, kl. 11.00.

Karavanebesøget er et road show, hvor de frivillige, med foredrag, multimedieshow, aktiviteter og quiz vil fortælle de unge om forholdene i nogle af verdens fattigste lande. Og volontørerne har alle historier, de gerne vil dele med konfirmanderne.

Der er pauser undervejs i forløbet, hvor vi har frugt og saft til konfirmanderne.

Frokost kl. ca. 11.10 en halv time. HUSK MADPAKKE!

Derpå samler vi os i kirken hvor vores organist, sammen med en sanger, vil gennemgå og øve nogle af vore bedste påskesalmer. Vi forventer at afslutte temadagen ved 14-tiden.

 

Temadag i april.

Henholdsvis 8.A og 8.C har hver deres temadag med start ved søndagens gudstjeneste kl. 10.00 i kirken.

8A har temadag søndag 23. april.

8.C søndag 30. april.

 Efter gudstjenesten vil der være et program for de enkelte klasser:

Begge klasser, hver for sig, med start i kirken, til gudstjeneste kl. 10.00.

Derpå går vi i sognelokalerne hvor jeg har en kort introduktion til dagens tema, som handler om påsken.

Derpå er der frokost som menighedsrådet står for.

Vi går da en pilgrimstur af en times varighed, hvis vejret tillader det! Husk fornuftigt fodtøj og overtøj til turen.

Efter turen er vi i sognelokalerne frem til kl. 14.00.

Generalprøverne i maj.

  1. A møder onsdag 4. maj kl. 13.30-15.00.

8.C møder torsdag 5. maj kl. 13.30-15.00.

Vi mødes i sognelokalerne, samler op på de spørgsmål der måtte være, går i kirken og øver hele forløbet igennem til selve konfirmandgudstjenesterne.

                                                                              Venlige hilsener

                                                                         Karin Dahm Mortensen

 

 

                                                                                                        Vissenbjerg præstebolig

                                                                                                                 Januar 2017

 

Kære alle konfirmander og forældre.

I ønskes et rigtig godt nytår 2017!

Med det forår i vente hvor konfirmationerne skal fejres.

Indtil da, skal vi jo her i januar, tirsdag d. 31 til konfirmandtræf i Odense:

Vi mødes ved sognelokalerne – konfirmandlokalerne kl. 17.00 og bliver kørt med bus til Odense domkirke hvor vi indleder samme med ca. 400 andre konfirmander fra hele Fyn.

Vi skal rundt på 3 poster: Gråbrødre Klosterkirke, Bispeboligen i Klaregade, og Skt. Hanskirke og tilbage til domkirken.

Påklædning og fodtøj skal passe til vejret.

Hvert konfirmandhold har en voksen med.

På posterne vil vi undervejs få både at spise og drikke af arrangørerne af konfirmandtræffet.

Vi skal på de forskellige poster, høre og opleve om Martin Luthers liv og betydning for vores tid, vores kirke, kultur og samfund. Efter rundgangen til posterne samles vi alle i domkirken hvor biskoppen Tine Lindhardt afslutter træffet.

Vi kører hjem igen med bussen kl. ca. 20.00.

 

                                                                                         Venlige hilsener

                                                                                   Karin Dahm Mortensen

                                                                                    mail: kdmo@km.dk

                                                                                 tlf.: 64471006 / 24761823

 

Præsteboligen, Østergade 5

                                                                                                      December 2016

Nyhedsbrev til konfirmanderne i 8.A og 8.C og deres forældre

 På tirsdag, d. 20. december får eleverne juleferie, og der er julegudstjeneste for de ældste elever i kirken kl. 10.30 – det er med andre ord tiden, hvor vi begynder at ønske hinanden en god og glædelig jul!

Skolereformen har ændret flere ting, deraf de senere eftermiddagslektioner til præst, fra sensommeren og her hen under jul.

I tiden der er gået med konfirmandtimerne, har eleverne arbejdet flittigt og meget koncentreret med gennemgang af den prisbelønnede bog: ”Menneskesønnen” Arbejdsformen har givet, at der for eleverne, blev tid til fordybelse og egen tilegnelse af beretninger om hele Jesu liv. Med arbejdsspørgsmål og dialog om indholdet, er eleverne derfor til julen, rustet til at vide meget mere om kirkeårets første store fest, hvor vi fejrer jul, med Jesu fødsel- om hvem han er, og hvem vi er.

Nyhedsbrevet her vil også se lidt ind i det kommende år, hvor undervisningen af konfirmanderne bliver i temadage, og ikke som hidtil, i enkeltlektioner henholdsvis onsdage og torsdage. I det kommende år bliver undervisningen som nævnt anlagt i temadage.

Og her følger en oversigt over de planlagte temadage:

Tirsdag d. 31. januar, mødes vi ved sognelokalerne kl. 17.00 hvor alle 3 klasser med konfirmanderne bliver afhentet med bus ved sognelokalerne, med afgang mod Odense domkirke. Her skal vi deltage i et meget stort konfirmandtræf der starter i Odense domkirke, og sammen med ca. 400 andre konfirmander fra hele Fyn, bliver der et par gode timer med guidet ture ved kirkerne der. Overskriften på aftenen er: ”Og se, alting bliver nyt”.

På turen vil der også blive forplejning for konfirmanderne. Kl. 20.00 bliver vi kørt tilbage til sognelokalerne i Vissenbjerg og forventet hjemkomst vil være kl. ca. 20.30.

Onsdag den 8. februar kl. 8.00 – 14.00 bliver den første hele temadag for alle konfirmanderne, hvor overskriften er Livets mangfoldighed. Dagen er planlagt sammen med skolen, og klasselærerne, og i samarbejde med Terrariet får vi en god dag ud af det.

Vi mødes kl. 8 i sognelokalerne med fælles introduktion  for dagen, og med en kort morgenandagt i  kirken sættes temadagen i gang, hvor sognelokalerne, kirken og Terrariet bliver de 3 stationer hvor vi arbejder med temaet, Livets mangfoldighed

Husk madpakke!

Onsdag den 1. marts kl. 8.00 – 14.00, opholder vi os i den gamle byrådssal hvor vi får besøg af unge volontører fra Folkekirkens nødhjælp som er boet og levet i Afrika. De viser film og fortæller om deres erfaringer om livet i den 3. verden, og med forskellige opgaver får eleverne eget indblik i andre leve- og livsformer end vore egne.

I April måned  har jeg to søndage, datoerne er endnu ikke helt fastlagt, men en søndag til hver klasse,  hvor vi efter gudstjenestens afslutning ved 11-tiden, får en lille frokost og derpå har nogle timer frem, til ca. 15.30 hvor vi arbejder med påsken. Hvis vejret tillader det vil vi bl.a. gå en pilgrimstur på vore skovstier.

 

                                                                                                                    Glædelig jul til alle!                     

                                                                                                         Karin Dahm Mortensen

K

       

                                                                                                                                                                                              Vissenbjerg Præstegård 6. okt. 2016

Udflugt med konfirmanderne

Kirke – landskabstur – historie – kultur.

 Torsdag den 27. oktober tager vi en tur til Jylland og ser på kirker og landskaber. Konfirmanderne får en fornemmelse af hvordan landsbykirkerne ligger spredt på Fyn og op langs den ”fede pølse”  Tamdrup, Fx Klosterkirken i Horsens og Købstadskirken, Vor Frelser, endelig når vi frem til den jyske hovedby ved Aros udløbet.

 Kristendom er en fortælling, en historie, kultur.

I Vikingetiden ca. o. år 900 blev Danmark inddelt i sogne. Et sogn var det område, hvor man sognede, søgte, til kirke fra. Der er ca. 2000 sogne i DK. Der blev bygget trækirker, for det var det materiale man byggede med, inden man lærte at bruge sten og stenkirkerne blev bygget, ca. 1500 stk. mellem 1150 og 1250. Også i Vissenbjerg har der været en trækirke – en stavkirke ved helligkilderne.

Vi skal sådan en stavkirke ved Moesgård ved Århus.

 Danmark blev inddelt i Bispedømmer. Århus og ja Odense og Ribe selvfølgelig var blandt de første, måske har Tamdrup kirke ved Horsens, som vi kører forbi på vejen været en domkirke. I hvert fald skal vi se og får en rundvisning i Sct. Clements Kirke, Domkirken i Århus, som fra Vikingetiden har været de søfarendes kirke.

 Inden da skal vi ned i det ældste kirkerum i Norden. Kryptkirken i Vor Frue kirke og mærke stemningen og se en kopi af Åby Krucifikset, fra 1100 som viser den sejrende Kristus. Den Jesus, som gennem Popo, overbevidste bl.a. Kong Harald Blåtand om kristendommens styrke og fortrængte de gamle myter om Odin og Thor, som siden jernalderen havde givet forståelse og sprog/fortællinger til livet.

Tidsplan – ret til ændringer

  1. 8.00 Afgang fra sognelokalerne, Vestergade 4,/parkeringspladsen ved biblioteket kl. 8.00

Kl. ca. 10 Stavkirken v. Moesgård, hvor vi får en sandwich og en juice

  1. 11.30 – 12 Kryptkirken i Vor Frue

12.30 – 13.15. Domkirken med rundvisning i 2 hold.

13.15 – 14.30. ”Fri leg”, hvor konf. selv sørger for lidt mad. De skal have en skilling med. 

Vi voksne sidder på en cafe og venter.

14.30 afgang hjem fra aftalt plads

  1. 16 hjemkomst til sognelokalerne.

Venligst  - Vi glæder os

Karin 64471006/kdmo@km.dk                         Peter 64471111/plje@km.dk

 

 

                                                                                                                

Kære vordende konfirmand - forældre/værger - i Vissenbjerg Sogn.

Indbydelse til konfirmationsforberedelse og konfirmation 2016-17, for 8.A  og 8.C.

Hermed indbydes du til at deltage i forberedelsen til konfirmation foråret 2017.

Du indbydes hermed - traditionen tro til konfirmationsforberedelse - til en gennemgang af og indføring i og nærmere bekendtskab med protestantisk/luthersk kristendom i Folkekirken i Vissenbjerg. Hvad kirken står for og hvad det vil sige at være døbt, og være kristen.

Er du i tvivl om konfirmation er noget for dig, fx fordi du ikke er døbt, er du også velkommen til at deltage og så finde ud af det.

Planen er at det skal munde ud i festlig konfirmationsgudstjeneste for 8.A  St. Bededag d. 12. maj 2017 og for hold 8C søndag 14. maj kl. 10.00.

Ved konfirmationsforberedelsen går man til præst i sognelokalerne Vestergade 4A, Hold 8A onsdag og Hold 8C torsdag kl. 13.30- 15.00, startende i uge 39.

Der er indskrivning for hold 8. A og 8. C til konfirmation ved gudstjenesten søndag den 11. sept. kl. 10 – indskrivningen finder sted umiddelbart efter gudstjenesten i kirken. Konfirmander og forældre forventes at deltage, søskende og øvrig familie er velkommen. Alle gudstjenester er offentlige!

Se i øvrigt nærmere på www.vissenbjergkirke.dk , hvor man kan/skal holde sig orienteret omkring konfirmanderne og Vissenbjerg kirke. NB. Konfirmander og forældre skal tilmelde sig konfirmand nyhedsbrev.

Er der spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte os. 

Med venlig hilsen og på gensyn 

Karin Dahm Mortensen, sognepræst T: 64471006/ 24761823  E: kdmo@km.dk 

Jytte Helming, kordegn T: 64471225 E: jdf@km.dk;           www.vissenbjergkirke.dk