Velkommen til Vissenbjerg Kirke

Kom og hør om Vissenbjerg Kirke

Torsdag d. 25. august kl. 19.00 kommer Kirstin Eliasen og Lasse Bendtsen fra Nationalmuseet og fortæller om Vissenbjerg Kirke.

Nationalmusset er lige blevet færdig med beskrivelse af Vissenbjerg kirke og beskrivelsen er tilgængelig på følgende link: http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Odense_3361-3438.pdf

Nationalmuseets bogværk Danmarks Kirker har digitaliseret samtlige udgivne hæfter om de danske kirker, som fra den 3. september er tilgængelige for alle interesserede. Digitaliseringen betyder, at man kan læse om samtlige cirka 1550 kirker, kirkesale, kapeller og kirkegårde, der er beskrevet i Danmarks Kirker.

Aftenen starter i kirken og der sluttes af i sognelokalerne med en kop kaffe og en kort orientering om Vissenbjerg kirkes økonomi.

På Kirkegården er georginerne ved at springe ud. Gå en tur og nyd freden og se de flotte georginer.

 

Lidt om kirken...

Vissenbjerg Kirke er Fyns største og højst beliggende landsbykirke placeret 114,15 m over havet midt i Vissenbjerg Sogn.  Omkring 1150 blev der her rejst en trækirke med en lille apsis af sten i romansk stil.  Trækirken blev dog allerede omkring år 1200 erstattet af en bygning af rå kampesten og tilhuggede kvader, hvilket stadig kan ses i dele af nordmuren.  
Læs mere om kirken her.

Information fra Vissenbjerg Kirke

Menighedsrådsmøde onsdag d. 31. augustkl. 19.00. Dagsorden

Syng dig glad i Sognelokalerne i Vissenbjerghver fredag kl. 10.30 – 12.00. Kaffe 10 kr.

Hyggecafeen hver torsdag kl. 10.30 - 12.00. Alle er velkomne. 
Kaffe og brød 15 kr.

Sorggruppe

Til efteråret starter et nyt forløb op med Sorggruppe på Vestfyn. Det nye forløb begynder tirsdag d. 27. september fra kl. 10.00 til 12.00,

Tilmelding

kontakt og nærmere orientering rettes henvendelse til:
Susanne Holm Andersen på telefon +45 64 43 12 47  eller lsan@km.dk
eller Karin Dahm Mortensen på telefon +45 64 47 10 06 / +45 24 76 18 23 eller kdmo@km.dk.

Læs mere om sorggruppen.

Nyheder til konfirmander

Alle konfirmander SKAL tilmelde sig dette særskilte nyhedsbrev.

 

Kommende aktiviteter og Gudtjenester

Her finder du oversigten med alle fremtidige aktiviteter  i Vissenbjerg Kirke.