Velkommen til Vissenbjerg Kirke

Pilgrimsvandring d. 25. maj 2017

fra Vissenbjerg kirke kl. 11.00

Gudstjeneste, andagt og turleder: Karin Dahm Mortensen

Efter gudstjenesten kl. 10.00 i Vissenbjerg Kirke vandrer vi ad smukke stier og små veje til Orte kirke. Turen er på ca. 10 km og slutter med en kort andagt og kaffe, hvorefter der sørges for hjemtransport i bil. Dette er også muligt fra frokoststedet. Medbring: madpakke og vand + fornuftigt fodtøj.

Menighedsrådet sørger for drikkevarer v. frokoststedet: Kådekildevej 15, Bred.

Vi håber, at rigtig mange vil være med og opleve, hvordan en pilgrimsvandring adskiller sig fra en almindelig gåtur.

Lidt om kirken...

Vissenbjerg Kirke er Fyns største og højst beliggende landsbykirke placeret 114,15 m over havet midt i Vissenbjerg Sogn.  Omkring 1150 blev der her rejst en trækirke med en lille apsis af sten i romansk stil.  Trækirken blev dog allerede omkring år 1200 erstattet af en bygning af rå kampesten og tilhuggede kvader, hvilket stadig kan ses i dele af nordmuren.  
Læs mere om kirken her.

Information fra Vissenbjerg Kirke

Menighedsrådsmøde onsdag d. 29. marts 2017 referat

Syng dig glad i Sognelokalerne i Vissenbjerghver fredag kl. 10.30 – 12.00. Kaffe 10 kr.

Hyggecafeen hver torsdag kl. 10.30 - 12.00. Alle er velkomne. 
Kaffe og brød 15 kr.

Fyraftenskoncert

Onsdag d. 3. maj kl. 16.45.  Kom og slap af og nyd en halv times dejlig musik.

Hyggeligt samvær for ældre og enlige.

Torsdag. d. 4. maj kl. 17.00. læs mere

Pilgrimsvandring.

Kristi Himmelfartsdag d. 25. maj efter gudstjenesten er der pilgrimsvandring fra Vissenbjerg kirke til Orte Kirke. læs her

Nyheder til konfirmander

Læs her

Alle konfirmander SKAL tilmelde sig dette særskilte nyhedsbrev.

 

Babysalmesang.

Nyt hold starter tirsdag d.7. marts kl. 11.30 i Vissenbjerg kirke læs her

 

Kommende aktiviteter og Gudtjenester

Her finder du oversigten med alle fremtidige aktiviteter  i Vissenbjerg Kirke.